Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-01-03 11:04:17Usługa realizacji zadań promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tyś euro (w trybie rozeznania rynku) Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2019-01-03 11:03:39zawiadomienie o wyborze oferty (03.01.2019r).pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-28 08:54:19Aktualne ogłoszeniaKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-28 08:54:10Aktualne ogłoszeniaKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-28 08:52:4420181227121802605.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-27 13:26:14Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.” Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-27 13:25:26Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-27 13:24:46Zawiadomienie o wyniku_postępowania rdf 271218.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-27 13:24:44Zawiadomienie o wyniku postępowania ubz 271218.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-19 09:53:29AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-19 09:52:46Usługa realizacji zadań promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tyś euro (w trybie rozeznania rynku) Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-19 09:50:45Zapytanie ofertowe - promocja.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-19 09:50:44Zal_3 klauzula RODO.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-19 09:50:39Zal_2 wzór umowy.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-19 09:50:35Zal_1 Form Oferty.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-19 09:50:10Usługa realizacji zadań promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tyś euro (w trybie rozeznania rynku) Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-19 09:49:45Usługa realizacji zadań promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tyś euro (w trybie rozeznania rynku) Kitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2018-12-13 10:09:38Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-13 10:09:09Informacja z otwarcia ofert.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-13 10:08:26Świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym LesieKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-13 10:07:56Świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym LesieKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-13 10:05:39Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-12 20:46:05Sukcesywne dostawy oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary LasKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-12-12 20:45:32Zawiadomienie o wyniku postępowania 121218.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-12-10 14:39:00Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku