Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-10-15 08:48:21Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.” Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:47:47SIWZ_RDF_.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:33:05AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:33:04AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:32:43AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:30:28Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.” Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:29:43espd-request.xmlKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:22:13Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.” Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-15 08:17:53Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.” Kitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2018-10-15 08:17:01załącznik nr 5 do SIWZ_wersja edytowlana.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:17:01załącznik nr 6 do Ogłoszenia_Klauzula RODO.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:17:00załącznik nr 3 do SIWZ Formularz_JEDZ.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:17:00załącznik nr 4 do SIWZ_wersja edytowlana.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:16:59SIWZ_RDF_ 20181010_.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:16:59załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-15 08:16:57Ogłoszenie.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-05 15:35:34Budowa instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-05 15:31:50Informacja z otwarcia ofert 051018.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-10-03 19:33:42PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 19:33:34PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 19:33:21PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 19:32:51PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 19:32:44PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 19:29:23PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-10-03 18:00:30PSZOKKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku