Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-07-25 10:11:39ARCHIWUM PRZETARGÓWKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:11:17AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:10:17ARCHIWUM PRZETARGÓWKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:08:57przetargi 2018Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:08:49przetargi 2018Kitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2018-07-25 10:08:03AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:06:39Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 25.07.2018Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-07-25 10:02:47Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/ lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 25.07.2018Kitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2018-07-25 10:02:16załącznik nr 6 do SIWZ_Klauzula RODO.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:15załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:15załącznik nr 4 do SIWZ_wersja edytowlana.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:15załącznik nr 5 do SIWZ_wersja edytowlana.docKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:13SIWZ.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:04Ogłoszenie.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2018-07-25 10:02:02JEDZ-format xml_starylas.xmlKitowski MarcinDodanie pliku
2018-06-21 10:45:00kierowca samochodu ciężerowegoKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:45:00kierowca samochodu ciężerowegoKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:44:50Operator ładowarki teleskopowejKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:44:43Operator koparko-ładowarkiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:44:31Ogłoszenie o praceKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:43:12Ogłoszenie o praceKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:42:31Operator koparko-ładowarkiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:42:16Operator ładowarki teleskopowejKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:41:58kierowca samochodu ciężerowegoKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2018-06-21 10:41:36kierowca samochodu ciężerowegoKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku