Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Wydruk z serwisu BIP, dn.
  • Lista aktualnych przetargów         - AKTUALNE

     

  • Lista zakończonych przetargów   - ARCHIWUM

 

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2023 r. postępowania prowadzone są na Platformie e-Zamówienia

LINK DO PLATFORMY - https://ezamowienia.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.