Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacje o Organach Spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

4. Umowa Spółki