Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy niżej wymienionych gmin w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą nieodpłatnie przekazać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z poniższym regulaminem.

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1 oświadczenie
3. Załącznik nr 2 formularz
4. Załącznik nr 3 Osiek
5. Załącznik nr 3 Zblewo
6. Załącznik nr 3 m STG
7. Załącznik nr 3 Osieczna
8. Załącznik nr 3 Czarna Woda
9. Załącznik nr 3 Kaliska
10. Załącznik nr 3 w STG
11. Załącznik nr 3 gmina Starogard Gdański - od 01.01.2021 r
12. Regulamin - Bobowo
13. Załącznik nr 1 - Bobowo
14. Załącznik nr 2 - Bobowo
15. Załącznik nr 3 - Bobowo