Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-05-20 12:07:32„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-05-20 12:07:01Zawiadomienie o wyniku postępowania_20.05.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-12 11:46:10„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Chwała PiotrAktualizacja dokumentu
2022-05-12 11:46:01Informacja z art. 222 ust. 5 Pzp_12.05.2022.docChwała PiotrDodanie pliku
2022-05-12 10:13:05„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Chwała PiotrAktualizacja dokumentu
2022-05-12 10:12:53Informacja z art. 222 ust. 4 Pzp_12.05.2022 .docChwała PiotrDodanie pliku
2022-05-06 14:01:20„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-05-06 14:00:49IMG_32133.JPGKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-06 13:59:38„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-05-06 13:57:58IMG_3213.JPGKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-06 13:57:45IMG_3212.JPGKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-06 13:57:21„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-05-06 13:55:45„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-05-06 13:53:47IMG_3213.JPGKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-06 13:52:55Wyjaśnienie SWZ nr 1_06.05.2022.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-05-06 13:52:54IMG_3214.JPGKitowski MarcinDodanie pliku
2022-04-29 14:20:40AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-04-29 14:20:31AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-04-29 14:18:28„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-04-29 14:14:08„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”Kitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2022-04-29 14:13:43Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_19 05 03_29.04.2022.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-04-29 14:13:43Załącznik nr 4 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu_29.04.2022.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-04-29 14:13:43Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oswiadczenia w zakresie określonym w Rozdz. XV pkt. 4_29.04.2022.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2022-04-29 14:13:43Załącznik nr 6 do SWZ - Badania odpadu_29.04.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-04-29 14:13:42Ogłoszenie_29.04.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku