Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2023-02-24 13:25:26„Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-02-24 13:24:59Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 240223.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-02-17 13:39:04„Odbiór oraz przetworzenie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-02-17 13:38:20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 170223.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-02-02 09:54:23„Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-02-02 09:53:17ZP-PN.07.2022_Zawiadomienie o wyniku postępowania_BIP 020223.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-01-30 07:47:47PrzetargiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:46:40PrzetargiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:45:12PrzetargiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:44:47PrzetargiKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:41:11Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, ładowarki kołowej z osprzętemKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:41:11Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, ładowarki kołowej z osprzętemKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-30 07:40:06Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 300123.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-01-20 13:47:13Sukcesywne dostawy oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” - 141022Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-20 13:46:16Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 200123.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-01-20 10:38:12„Odbiór oraz przetworzenie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-20 10:37:04Zawiadomienie o wyniku postępowania 200123.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2023-01-12 11:27:54Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Chwała PiotrAktualizacja dokumentu
2023-01-12 11:27:47Zawiadomienie o wyniku postępowania_120123.pdfChwała PiotrDodanie pliku
2023-01-12 11:20:08pChwalaAdmin AdminZmiana danych użytkownika
2023-01-02 11:16:09Dokumenty do pobraniaKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2023-01-02 11:15:41F-03 Deklaracja odpadu i pozostałości.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-12-29 14:01:00Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-12-29 14:00:29Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_29.12.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-12-14 14:44:28Świadczenie usługi ochrony obiektów, mienia oraz osób przebywających na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym LesieKitowski MarcinAktualizacja dokumentu