Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-08-10 14:37:44„Dostawa i montaż przenośników wraz z wykonaniem robót budowlanych dla konstrukcji wsporczej”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-08-10 14:36:49Informacja z otwarcia ofert 100822.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-08-10 09:21:43„Dostawa i montaż przenośników wraz z wykonaniem robót budowlanych dla konstrukcji wsporczej”Kitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-08-10 09:21:03Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 100822.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:15:10AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-07-29 10:14:18Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnychKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-07-29 10:04:51Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnychKitowski MarcinUtworzenie dokumentu
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 5a do SWZ- Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę _podmiot udostępniajacy zasoby.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz dostaw.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 7 do SWZ- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 8 do SWZ- Oświadczenie aktualności informacji zawarty w JEDZ i Oświadczeniu.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:14Załącznik nr 10 do SWZ - Rzut i przekrój reaktora.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:13Załącznik nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_29.07.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:13Załącznik nr 3 do do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_29.07.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:13Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.odtKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:13Załącznik nr 4a do SWZ- Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:13Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:12Ogłoszenie_2022-OJS145-412151-pl.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:12SWZ_ZP-PN.04.2022_29.07.2022.pdfKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-29 10:04:12Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docxKitowski MarcinDodanie pliku
2022-07-01 10:12:59AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-07-01 10:11:11AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-07-01 10:11:06AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu
2022-07-01 10:09:53AKTUALNE PRZETARGIKitowski MarcinAktualizacja dokumentu